Ansys

ANSYS  jest wiodącym na świecie pakietem do obliczeń MES umożliwiającym kompleksową symulację w każdej niemal dziedzinie nauki i przemysłu. Łatwość obsługi programu i komfortowy interfejs graficzny umożliwia nawet niedoświadczonemu użytkownikowi dokonywanie pierwszych analiz po krótkim wprowadzeniu. ANSYS składa się z wielu narzędzi. Umożliwia to optymalne dobieranie wymaganych opcji do własnych potrzeb. Stosowanie metody elementów skończonych (MES) przynosi już po krótkim czasie korzyści znacznie przewyższające poniesione koszty. Możliwe staje się projektowanie optymalnych pod wieloma względami konstrukcji (np. o minimalnym ciężarze, energooszczędnych itd.) drastycznie maleje liczba kosztownych prototypów, skrócony jest znacznie czas wprowadzania produktu na rynek.

 

Licencje i ich wykorzystanie w klastrze Blueocean:

Politechnika Łódzka posiada:

  •  5 licencji na oprogramowanie ANSYS Academic Research w zasobach UCI przeznaczonych do badań (również w do celów doktoratu itp.), które są finansowane ze środków akademickich: stypendia, granty lub bezpośrednio przez uczelnie. Licencja może być wykorzystywana również do dydaktyki.Aby wybrać ten typ licencji do obliczeń w klastrze Blueocean należy użyć modułu konfiguracyji (w pliki uruchamiającym oprogramowanie w trybie wsadowym): ansys_17.2_intlic
  • Duży zbiór licencji (np.: ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (25 lic), ANSYS Academic Research HPC Workgroup (128 lic)) w ramach porozumienia PŁ z firmą MESCO dostępnych bez opłat przez rok (czyli do 30.04.2020r.). Po bezpłatnym okresie wykorzystania opłata wyniesie 650 Euro za kolejny rok, liczony od stanowiska (szczegoły wykorzystania tej licencji może przekazać administrator licencji w PŁ, Pan Przemysław Borowski email: przemyslaw.borowski@p.lodz.pl). Aby wybrać ten typ licencji do obliczeń w klastrze Blueocean należy użyć modułu konfiguracyji (w pliki uruchamiającym oprogramowanie w trybie wsadowym): ansys_19.2_extlic lub ansys_17.2_extlic

 

Wdrożenie w klastrze Blueocean:

Oprogramowanie Ansys występuje w klastrze w trzech  wersjach:

Ansys 19.2
Wersja oprogramowania Ansys: 19.2
Ścieżka instalacji oprogramowania: /opt/ansys_19_2
Ścieżka do katalogu SCRATCH oprogramowania Ansys: /opt/SCRATCH/ANSYS
Moduł ładujący zmienne środowiskowe oprogramowania: ansys_19.2_extlic

Ansys 17.2
Wersja oprogramowania Ansys: 17.2
Ścieżka instalacji oprogramowania: /opt/ansys17_2_inc/
Ścieżka do katalogu SCRATCH oprogramowania Ansys: /opt/SCRATCH/ANSYS
Moduł ładujący zmienne środowiskowe oprogramowania: ansys_17.2_intlic

Anasys 15.0
Wersja oprogramowania Ansys: 15.0
Ścieżka instalacji oprogramowania: /opt/ansys_15_inc/
Ścieżka do katalogu SCRATCH oprogramowania Ansys: /opt/SCRATCH/ANSYS

 

Przykładowy plik uruchamiający oprogramowanie Ansys 19.2  Fluent w trybie wsadowym: (np.: ansys_run) :

#!/bin/bash

# 1. Przygotowanie obliczenia
# Zmienne uzytkownika:
# Aktualny czas:
cTIME=`date +"%Y%m%d%H%M%S"`

# Nazwa zadania:
f=ansys_run.$cTIME

# 2. Deklaracja środowiska systemu kolejkowego
#Zmienne systemu kolejkowego:
echo "#!/bin/bash" > $f
echo "#$ -cwd" >> $f
echo "#$ -M imie.nazwisko@p.lodz.pl" >> $f
echo "#$ -m e" >> $f
echo "#$ -q short" >> $f

# 3. Deklaracja środowiska oprogramowania użytkowego
echo "module load ansys_19.2_extlic" >> $f

# 4. Wykonanie komendy uruchamiającej zadanie
#Uruchomienie zadanie
echo 'fluent 2ddp -t4 -g -i Test.jou > output.log' >> $f

# 5. Działania po wykonaniu zadania

# 6. Przekazanie zadania do systemu kolejkowego:
qsub -S /bin/bash $f

 

Przykładowy plik uruchamiający oprogramowanie Ansys 17.2 w trybie wsadowym: (np.: ansys_run):

#!/bin/bash

# 1. Przygotowanie obliczenia
# Zmienne uzytkownika:
# Aktualny czas:
cTIME=`date +"%Y%m%d%H%M%S"`

# Nazwa zadania:
f=ansys_run.$cTIME

# 2. Deklaracja środowiska systemu kolejkowego
#Zmienne systemu kolejkowego:
echo "#!/bin/bash" > $f
echo "#$ -cwd" >> $f
echo "#$ -M adres.email@p.lodz.pl" >> $f
echo "#$ -m e" >> $f
echo "#$ -q ansys" >> $f

# 3. Deklaracja środowiska oprogramowania użytkowego
echo "module load ansys_17.2_intlic" >> $f

# 4. Wykonanie komendy uruchamiającej zadanie
#Przejscie do katalogu wykonywalnego/domowego
echo "cd /home/likewise-open/ADM/imie.nazwisko/workdir/ansys" >> $f
#Uruchomienie zadanie
echo 'cfx5solve -def cfx.def -continue-from-file 100.bak -par -part 4 \
-start-method "Intel MPI Local Parallel"' >> $f

# 5. Działania po wykonaniu zadania

# 6. Przekazanie zadania do systemu kolejkowego:
qsub -S /bin/bash $f

 

Przykładowy scenariusz uruchomienia zadania w trybie wsadowym dla oprogramowania Ansys 19.2 Fluent - przekazanie zadania do systemu kolejkowego:

1. Przejście do katalogu w którym znajdują się pliki zadania (katalog_zadania): plik_uruchamiający_zadanie (np.: ansys_run), pliku wejściowy oprogramowania ansys (np.: *.cas *.jou)
2. Zmiana/potwierdzenie uprawnień pliku uruchamiającego zadanie (np.: ansys_run)
chmod +x ./nazwa_pliku_uruchamiającego_zadanie (np.: ansys_run)
3. Uruchomienie zadania w klastrze:
Będąc w katalogu z zadaniem (katalog_zadania) w którym znajdują się dane wejściowe zadania: .cas oraz plik scenariusza wykonania (journal): .jou należy wydać polecenie:
./ansys_run

 

Przykładowy scenariusz uruchomienia zadania w trybie wsadowym dla oprogramowania Ansys 17.2 - przekazanie zadania do systemu kolejkowego:

1. Przejście do katalogu w którym znajdują się pliki zadania (katalog_zadania): plik_uruchamiający_zadanie (np.: ansys_run), pliku wejściowy oprogramowania ansys (np.: *.def, *.bak)
2. Zmiana/potwierdzenie uprawnień pliku uruchamiającego zadanie (np.: ansys_run)
chmod +x ./nazwa_pliku_uruchamiającego_zadanie (np.: ansys_run)
3. Uruchomienie zadania w klastrze:
Będąc w katalogu z zadaniem (katalog_zadania) należy wydać polecenie:
./ansys_run