Udostępnianie relacyjnych baz danych

Opis usługi

Usługa zapewnia dostęp do baz danych MySQL i Postgress dla serwisów WWW zlokalizowanych na serwerze webpl.p.lodz.pl.

Jak zacząć

Założenie baz danych jest realizowane w ramach usługi serwisów WWW. Pomoc w zakresie serwisów WWW zapewnia Biuro Obsługi Klienta UCI znajdującym się w budynku przy ul. Wólczańska 175 (budynek A5, obok gmachu Chemii Spożywczej), tel. 42 631 28-99

Opis techniczny

Serwery baz danych stworzone są w klastrze maszyn wirtualnych VMware VSphere.

Bazy danych sa backupowane kazdego dnia. Backup zachodzi z mirrora serwera co zapewnia ciągłość pracy serwera głównego.

Bieżąco udostępniane są bazy danych:

  • MySQL

Korzyści i zalety

Serwery baz danych WEB są maszynami wirtualnymi postawionymi w klastrze dzięki czemu zapewniamy ciągłość ich pracy niezależnie od zmian platformy sprzętowej. Klaster zapewnia także wysoką bezawaryjność pracy serwerów baz danych w przypadku awarii serwerów fizycznych.

Obciążenie serwerów jest na bieżąco monitorowane. Pozwala to na szybkie reagowanie na sytuacje alarmowe i dostosowywanie ich zasobów do bieżących potrzeb.

Codzienny backup dokonywany z serwera zapasowego pozwala na ciągłą pracę serwera podstawowego. Serwery te mogą szybko zamienić się rolami co pozwala na aktualizacje ich systemów baz danych bez potrzeby wstrzymywania świadczenia usługi.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Potrzebę założenia bazy danych dla Serwisu WWW zgłaszana jest wraz z rejestracja Serwisu WWW w Biurze Obsługi Klienta.

Parametry wymagane do założenia bazy danych:

  • dane administratora (imię, nazwisko, email)
  • adres serwisu, dla którego ma być stworzona baza

Na podstawie tych danych wydawane są dane uwierzytelniające, pozwalające na dostęp do bazy z serwera webpl.p.lodz.pl.

Kto korzysta

Bazy danych są wykorzystywana w ponad pięćdziesięciu serwisach WWW postawionych na serwerze webpl.p.lodz.pl.

Stan obecny usługi, oraz plany rozwoju

Usługa wdrożona dla pracowników naukowych i administracji PŁ.

Aktualizacja do nowej wersji serwerów baz danych.

Literatura / Wiedza

http://www.mysql.com/products/standard/

http://www.postgresql.org/

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta UCI (BOK UCI)