Komunikator internetowy

Usługa wygaszana, prosimy o skorzystanie z usługi Microsoft Teams pakietu MS365.

Opis usługi

Głównym założeniem tej usługi jest udostępnienie narzędzia, które pozwoli na utrzymanie w prosty i bezpośredni sposób kontaktu z najbliższymi współpracownikami PŁ.  Kontaktu, który nie sprowadza się tylko do prowadzenia rozmów tekstowych z jedną czy kilkoma osobami w formie konferencji, ale który także pozwala na przesyłanie plików, obrazków czy linków.

Usługa oparta jest o protokół XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) bazujący na języku XML. Wielką zaletą tego protokołu jest otwartość (kod opracowany przez społeczność internetową, jawny, dostępny dla każdego). Następstwem pełnej otwartości jest bogaty wybór aplikacji klienckich na wszystkie systemy operacyjne, także na urządzenia mobilne.

Usługa zapewnia:

- rozmowy tekstowe,
- konferencje tekstowe,
- wymianę między użytkownikami plików nieprzekraczających 2GB i linków.

 

Jak zacząć

 
Przystąpić do usługi mogą tylko pracownicy PŁ, posiadający aktywne konto w domenie p.lodz.pl.
Z technicznego punktu, aby rozpocząć korzystanie z usługi należy zainstalować aplikację kliencką odpowiednią do sytstemu operacyjnego, a następnie poprawnie ją skonfigurować.

Polecane aplikacje umożliwiające podłączenie do serwera XMPP:

Windows: Pidgin
OS X: Adium
Linux: Pidgin
Urządzenia mobilne (Android, MacOS) Xabber

 

Korzyści i zalety

- komunikacja w czasie rzeczywistym (szybsza od poczty),
- komunikacja z dowolnego miejsca na świecie,
- komunikacja między użytkownikami nie powoduje zakłócania pracy innym osobom,
- poprawa współpracy między użytkownikami,
- poprawa efektywności podejmowanych działań,
- możliwość utworzenia konferencji z większą ilością osób,
- możliwość przesyłania plików,
- możliwość przesyłania wiadomości do nieobecnych użytkowników,
- prezencja statusu obecności użytkownika.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Usługa w wersji beta  skierowana do pracowników Politechniki Łódzkiej, oferująca rozmowy tekstowe oraz przesyłanie plików. Usługa dostępna jest w sposób ciągły (24h).

Kto korzysta

Każdy pracownik Politechniki Łódzkiej posiadający aktywne konto pocztowe w domenie p.lodz.pl może korzystać z usługi Komunikatora internetowego.

Stan obecny oraz plany rozwoju

Usługa aktualnie  oferuje rozmowy tekstowe oraz możliwość przesyłania plików i linków. W planach jest rozszerzenie funkcjonalności o wideorozmowy.

Literatura / Wiedza

http://xmpp.org/

Kontakt

Wszelkie błędy i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania usługi należy zgłaszać za pośrednictwem:

Biuro Obsługi Klienta UCI (BOK UCI)