Instrukcje obsługi

MS Windows (program Pidgin) Mac OS X ( program Adium ) Linux (program Pidgin)
Podłączenie do usługi Podłączenie do usługi
Instrukcje takie same
jak dla systemu Windows
Wyszukiwanie użytkowników Wyszukiwanie użytkowników
Wysłanie pliku Wysyłanie pliku

Logowanie do usługi

Logowanie do usługi komunikatora internetowego, jest zgodne z Centralnym Systemem
Uwierzytelniania i Autoryzacji PŁ, zatem obywa się na podstawie danych do konta
pocztowego .

Parametry ogólne (dla dowolnego programu klienckiego):
Użytkownik (jid) imie.nazwisko@p.lodz.pl
Serwer usługi komunikator.p.lodz.pl
Protokół XMPP
Port 5222
Bezpieczeństwo połączenia wymaganie szyfrowania

Pidgin - Podłączenie do usługi

Dane niezbędne do konfiguracji aplikacji (na podstawie klienta Pidgin)

Protokół:

XMPP

Nazwa użytkownika:

imię.nazwisko (bez polskich liter)

Domena:

p.lodz.pl

Hasło:

identyczne jak do poczty

Bezpieczeństwo połączenia:

wymaganie szyfrowania

Port połączenia:

5222

Po uruchomieniu programu należy najpierw skonfigurować , tzn. dodać , swoje konto oraz podać parametry logowania do serwera usługi.

Z menu głównego aplikacji należy wybrać: „Konta” → „Zarządzaj kontami”.

W nowo otwartym oknie należy podać parametry konfiguracyjne (patrz tabelka wyżej).

Do poprawnej konfiguracji potrzebne jest wprowadzenie zmian na dwóch pierwszych zakładkach – „Podstawowe” i „Zaawansowane”.

Pierwsza zakładka „Podstawowe” zawiera parametry konta do zalogowania do usługi.

Druga zakładka „Zaawansowane” zawiera informacje o serwerze z którym się łączymy oraz port na jakim działa usługa.

Parametru na ostatniej zakładce nie zmieniamy.

 


Wyszukiwanie użytkowników

Aby móc korzystać z katalogu użytkowników, należy najpierw wskazać bazę przeszukiwania. Bazą przeszukiwania użytkowników jest baza Centralnego Systemu Uwierzytelniania i Autoryzacji PŁ, zatem nazwy poszukiwanych użytkowników będą identyczne jak te obowiązujące we wskazanym systemie.

Sam proces wyszukiwania użytkowników odbywa się z poziomu menu głównego „Konta → „Nasze konto (imię.nazwisko@p.lodz.pl/ XMPP) → Wyszukaj użytkowników”.

Po wybraniu tego menu otrzymamy okno do którego należy wpisać adres bazy wyszukiwania „szukaj.p.lodz.pl”:

A następnie należy kliknąć klawisz „Przeszukaj katalog” i w nowo otwartym oknie wprowadzić nazwę poszukiwanego użytkownika z pełną nazwą domenową.

Po odnalezieniu rozmówcy, należy go dodać do naszej listy kontaktowej.

Do dodanego użytkownika zostanie wysłane upoważnienie, które musi zostać obustronnie zaakceptowane. Dopiero obustronna akceptacja spowoduje, że użytkownicy będą mogli ze sobą prowadzić rozmowy.

 


Pidgin - Wysłanie pliku

Funkcjonalność wysyłania pliku dostępna jest z menu, które uzyskać można z poziomu

Następnie w nowo otwartym oknie eksploratora należy wybrać i wskazać plik który chcemy przesłać użytkownikowi.

Transmisja pliku rozpocznie się dopiero po zaakceptowaniu przez odbiorcę pobierania pliku.

 


Adium - podłączenie do usługi

Dane niezbędne do konfiguracji aplikacji (na podstawie klienta Adium):

Protokół:

XMPP

Nazwa użytkownika:

imię.nazwisko@p.lodz.pl (czyli pełna postać adresu pocztowego PŁ)

Hasło:

identyczne jak do poczty

Dalsze instrukcje i wizualizacje zostały zrealizowane w oparciu o konfigurację połączenia do programu klienckiego Adium 1.5.6 w systemie Mac OS X.

Po uruchomieniu programu należy najpierw skonfigurować, tzn. dodać , swoje konto oraz podać parametry logowania do serwera usługi.

Z menu głównego aplikacji należy wybrać: „Adium” → „Preferencje”.

 

 

W nowo otwartym oknie należy podać parametry konfiguracyjne (patrz tabelka wyżej).

Uwaga!

Podczas pierwszego połączenia możliwe jest pojawianie się komunikatu bezpieczeństwa w poniższej postaci.

 

Jest to komunikat o niemożliwości potwierdzenia autentyczności certyfikatu przesyłanego przez serwer. Certyfikat wystawiony dla naszego serwera jest potwierdzony przez organizację certyfikacyjną. Jednak sama organizacja nie w każdym systemie ma domyślnie potwierdzony certyfikat.

Należy jednokrotnie zatwierdzić przesyłany certyfikat serwera. W tym celu wybieramy opcję „Pokaż certyfikat”.

Zaznaczamy opcję „Zawsze ufaj „p.lodz.pl” łącząc się z „p.lodz.pl”.

Następnie wystarczy wybrać „Dalej”.

Komunikat nie powinien więcej pojawiać się podczas łączenia z serwerem.

 


Adium - Wyszukiwanie użytkowników

Proces dodawania użytkowników odbywa się z poziomu menu głównego „Kontakt → Dodaj kontakt...”

W oknie należy wybrać „Typ kontaktu: XMPP” jak na obrazku powyżej.

W polu „Identyfikator Jabbera” wpisujemy pełny adres pocztowy PŁ osoby którą chcemy dodać do kontaktów.

Możemy również wskazać, lub utworzyć grupę kontaktów do której będzie należał nowo tworzony kontakt.

Uwaga!

Do dodanego użytkownika zostanie wysłane upoważnienie, które musi zostać obustronnie zaakceptowane. Dopiero obustronna akceptacja spowoduje, że użytkownicy będą mogli ze sobą prowadzić rozmowy.

 


Adium - Wysyłanie pliku

Funkcjonalność wysyłania pliku dostępna jest z menu, które uzyskać można z poziomu menu kontekstowego kontaktu do którego chcemy przesłać plik.

Następnie w nowo otwartym oknie wyboru plików należy wybrać plik który chcemy przesłać użytkownikowi.

Transmisja pliku rozpocznie się dopiero po zaakceptowaniu przez odbiorcę pobierania pliku.