Eduroam

ZałącznikWielkość
PDF icon Generowaniecertyfikatuosobistego.pdf248.55 KB

 Sieć EDUROAM (Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem, którego głównym założeniem jest udostępnianie bezpiecznego dostępu do Internetu pracownikom i studentom instytucji akademickich. Listę miejsc w Polsce, w których można skorzystać z sieci eduroam można znaleźć na stronie www.eduroam.pl

Na Politechnice Łódzkiej z sieci eduroam może korzystać każdy pracownik, student i doktorant posiadający aktywne uczelniane konto pocztowe. 

Dostęp do sieci może być realizowany na dwa sposoby:

  • bez użycia certyfikatów (metoda jest szybsza w konfiguracji – wystarczy login i hasło z systemu poczty PŁ)

  • z użyciem certyfikatów (metoda jest bardziej wymagająca w konfiguracji, wymaga m.in. posiadanie ważnego certyfikatu użytkownika) (instrukcja pobierania certyfikatu pdf)

więcej szczegółów w dziale "Konfiguracja sieci Eduroam".

WAŻNE: Aby mieć możliwość logowania przez login/hasło należy aktywować tą funkcjonalność logując się na stronę http://sign.p.lodz.pl

Podstawowe informacje dla pracowników i studentów PŁ


Nazwa sieci Wi-Fi: eduroam
Typ zabezpieczenia: WPA2 Enterprise
Uwierzytelnianie: PEAP 
Metoda uwierzytelniania (przesyłanie hasła) MSCHAPv2
Nazwa użytkownikaimie.nazwisko@p.lodz.pl w przypadku studenta nr_indeksu@edu.p.lodz.pl

Hasło: takie jak do Centralnego Systemu Uwierzytelniania (hasło do "Poczty PŁ")

Uwaga! Korzystanie z usługi eduroam oznacza zgodę na przestrzeganie regulaminu.