WiFi-Politechnika

Sieć bezprzewodowa "Politechnika"

Sieć bezprzewodowa "Politechnika" umożliwia dostęp do serwisów PŁ takich jak: poczta, uczelniane serwisy www. W tej sieci dostęp do Internetu jest ograniczony. Dla wszystkich pracowników i studentów na terenie całego Kampusu PŁ udostępniona została nielimitowana bezpłatna sieć bezprzewodowa "eduroam"

Więcej informacji o sieci "eduroam" można znaleźć na stronie: https://ck.p.lodz.pl/uslugi/eduroam