Procedura zakładania konta w systemie SID i przyznawania uprawnień do uruchamiania aplikacji

Procedura zgłaszania Użytkowników do dostępu do Systemu Informacyjnego Dydaktyki (SID)
odbywa się w całości elektronicznie w systemie EZD, a formularz jest akceptowany przez
przełożonego.
W celu zgłoszenia nowego Użytkownika (rejestracji konta), zmiany uprawnień czy dodanie
uprawnień dla Użytkownika należy wypełnić formularz dostępny po zalogowaniu się do systemu
EZD. Wzór dostępny jest również w koncie EZD jako szablon dokumentu Word.