Zintegrowana Usługa Telefoniczna

Od dnia 01.11.2021 r. na okres roku dostawcą usług telekomunikacyjnych w ramach Zintegrowanej Usługi Telefonicznej PŁ został Polkomtel Sp. z o.o. operator sieci Plus GSM.

Analogicznie jak w poprzedniej umowie, również obecnie uruchomiona jest usługa o nazwie "grupa biznesowa". Funkcjonalność tej usługi polega na tym, że połączenia głosowe nawiązywane pomiędzy stacjami telefonicznymi należącymi do tej grupy nie są taryfikowane (koszt połączenia wynosi 0,00 zł). Dotyczy to tylko połączeń dokonywanych w kraju.

Do grupy biznesowej PŁ włączone są następujące numery telefoniczne:

 • 42 631 (2-3)xxx
 • 42 638 3(5-9)xx
 • 42 888 5xxx
 • komórkowe objęte umową.

 

Poniżej znajdziecie państwo aktualne ceny usług i warunki współpracy między Politechniką Łódzką i Polkomtel Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy:

Ceny usług dla telefonii stacjonarnej (abonamenty oraz połączenia poza grupą biznesową)

Lp.

Usługa

Jednostka

Netto [PLN]

Brutto [PLN]

1

Połączenia do krajowych sieci stacjonarnych

jedna minuta

0,05

0,06

2

Połączenia do krajowych sieci komórkowych

jedna minuta

0,05

0,06

3

Połączenia do sieci stacjonarnych w Unii Europejskiej

jedna minuta

0,08

0,1

4

Połączenia do sieci komórkowych w Unii Europejskiej

jedna minuta

0,8

0,1

5

Połączenia do sieci stacjonarnych na Ukrainie

jedna minuta

0,15

0,18

6

Połączenia do sieci komórkowych na Ukrainie

jedna minuta

0,50

0,62

7

Połączenia do sieci stacjonarnych w Rosji

jedna minuta

0,15

0,18

8

Połączenia do sieci komórkowych w Rosji

jedna minuta

0,50

0,62

 

Ceny usług telefonii mobilnej (abonamenty oraz połączenia poza grupą biznesową)

Lp.

Usługa

Jednostka

Netto [PLN]

Brutto [PLN]

1

Połączenia do sieci krajowych (stacjonarnych i komórkowych)

jedna minuta

0,04

0,05

2

Połączenia do sieci w Unii Europejskiej (stacjonarnych i komórkowych)

jedna minuta

0,08

0,1

3

Połączenia w Roamingu w Unii Europejskiej — do krajów UE

jedna minuta

0,05

0,06

4

Połączenia odebrane w Roamingu w Unii Europejskiej

jedna minuta

0,00

0,00

5

Wysłanie SMS-a do sieci krajowych

jeden SMS

0,04

0,05

6

Wysłanie SMS-a w Roamingu w Unii Europejskiej

jeden SMS 0,05 0,06
7

Wysłanie MMS-a w Roamingu w Unii Europejskiej

jeden MMS 0,04 0,05

8

Abonament miesięczny za jedno aktywne konto SIM wraz z początkowym pakietem danych 5 GB

jedna karta SIM

1,00

1,23

9

Pakiet dodatkowy transmisji danych w kraju

10 GB

5,00

6,15

13

Transmisja danych w Roamingu w Unii Europejskiej

1 MB

0,04

0,05

14

Dodatkowy abonament miesięczny za  jedną kartę SIM ze stałym adresem IP

Jeden stały adres

0,00

0,00

15

Opłata za generowanie nowego numeru w "grupie biznesowej" PŁ

1 numer 1,00 1,23
16

Opłata za wyminę karty SIM

1 karta 1,00 1,23

17

Opłata za zakup dodatkowego pakietu danych 10 GB 1 pakiet 5,00 6,15

 

Usługi niewymienione w powyższych tabelach będą taryfikowane wg cen jednostkowych Planu Taryfowego Plus Lider, dostępnego na stronie internetowej

https://www.plus.pl/documents/16/17943294/Cennik_Taryfa_Plus_Lider.pdf

Obecnie zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zasad korzystania i przyznawania dostępu do usług telekomunikacyjnych zakres maksymalnej wartości pokrywanej przez PŁ w ramach przyznanego miesięcznego limitu abonamentowego wynosi dla:

użytkowników - 100 zł brutto

osób decyzyjnych - 200 zł brutto.

Okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

Kontrola wydatków.

https://www.plus.pl/uslugi/kontroluj-biezace-wydatki

Nowy numer stacjonarny lub GSM.

Wystąpienie o nowy numer (stacjonarny lub GSM) oraz wnioski o włączenie do grupy biznesowej należy zgłaszać, na adres andrzej.motel@p.lodz.pl podając:

 • nazwę jednostki,
 • nr konta,
 • rodzaj telefonu stacjonarny  lub komórkowy,
 • nr linii lub telefonu w przypadku  przenoszonego,
 • nazwę poprzedniego operatora i termin wygaśnięcia umowy,
 • model urządzenia dla nowych urządzeń GSM.

W przypadku przenoszenia telefonów komórkowych przed wygaśnięciem poprzedniej umowy poprzedni Operator naliczy kary.

Transmisja danych

Obecnie nie ma rozróżnienia pomiędzy kontami (kartami SIM) dedykowanymi dla połączeń telefonicznych a kontami transmisji danych — wszystkie są identyczne i mogą być stosowane zamiennie. Każdy abonament miesięczny GSM obejmuje pakiet 10 GB transmisji danych, który jest aktywowany w momencie rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Pakiet działa jedynie na terenie kraju, nie funkcjonuje w ramach transmisji danych w roamingu w UE,

 • niewykorzystany limit (10 GB) nie jest przenoszony na następny okres rozliczeniowy,
 • okresy rozliczeniowe rozpoczynają się każdego pierwszego dnia miesiąca o godzinie 00:00,
 • po wykorzystaniu limitu w trakcie sesji prędkość następnej sesji  jest ograniczona do 32  kb/s,
 • użytkownik może samodzielnie sprawdzić aktualne wykorzystanie swojego pakietu, wysyłając SMS o treści „u” na numer 2580 (SMS ten jest płatny),
 • w razie potrzeby użytkownik końcowy stacji GSM może dokonać zamówienia dodatkowego pakietu 10 GB (informacje o pakiecie poniżej) e-mailem na adres andrzej.motel@p.lodz.pl,  podając jednostkę i nr telefonu,
 • zamówienie dodatkowego pakietu danych powoduje zwiększenie istniejącego niewykorzystanego limitu transmisji danych,
 • niewykorzystany pozostały na koniec okresu rozliczeniowego limit transferu objętego pakietem dodatkowym nie jest przenoszony na następny okres rozliczeniowy (analogicznie jak pakietu podstawowego 10 GB),

Pakiet 10 GB w cenie 5 zł netto.

W przypadku powyższego pakietu możliwe będzie jego uruchomienie poprzez zgłoszenie zakupu do dedykowanych opiekunów obsługi po sprzedażowej. Zgłoszenia noże dokonać osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów handlowych z Polkomtel Sp. z o.o.

 • Warunkiem aktywacji Pakietu jest rozłączenie połączenia internetowego i nawiązanie go ponownie.
 • Opłata za Pakiet doliczana jest do rachunku telefonicznego dla numeru, dla którego Pakiet został aktywowany.
 • Pakiet można wykorzystać tylko w okresie rozliczeniowym, w którym został aktywowany.
 • Jednostki z Pakietu niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym przepadają.
 • Po wykorzystaniu pakietu prędkość transmisji danych jest obniżona do prędkości 32  kb/s.
 • Wraz z zakończeniem okresu rozliczeniowego w chwili aktywowania nowego pakietu początkowego transmisji danych (10 GB), ważność wszystkich dotychczas aktywnych pakietów dodatkowych wygasa.

Pakiety internetowe w roamingu do zakupu.

Pakiet Atlantycki  https://bok.plus.pl/article/356

Pakiet Euroatlantycki https://bok.plus.pl/article/372

Pakiet Orientalny https://bok.plus.pl/article/169

Zakup aparatów i terminali GSM w ramach umowy z Polkomtel Sp. z o.o.

W ramach podpisanej z Polkomtel Sp. z o.o. umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych Politechnika Łódzka nie może nabywać od Polkomtel Sp. z o.o. aparatów oraz terminali GSM po preferencyjnych cenach.

Oznaczenia bilingowe

3G Transmisja danych w technologii UMTS
AT Audioteks
DT Transmisja danych
FX Transmisja faksów
GO GPRS — dane odebrane
GS GPRS — dane sumaryczne
GW GPRS — dane wysłane
IC Rozmowa na numer Infocentrum
KO Rozmowa na koszt osoby odbierającej (Pay4Me) w kraju
KP Połączenie z Kontrahentem PBX w ramach System Plus
KP Połączenia Kontakt Plus
KR Konto Rodzinne
KT Połączenie z Kontrahentem w ramach System Plus
LO Połączenie Lokalne
MK Połączenie międzynarodowe na numer komórkowy
MM Wiadomość multimedialna międzynarodowa
MN Rozmowy międzynarodowe
MS Połączenie międzynarodowe na numer stacjonarny
MW Rozmowy międzynarodowe na wybrany kierunek
NN Plus nieskończoność
OZ Usługa Oddzwanianie na Żądanie — połączenie przychodzące 
  z Działu Obsługi Klienta
PB Połączenie Biurowe w ramach Systemu Plus
PG Połączenia wykonane przy użyciu poczty głosowej: 
  przekazywanie wiadomości i szybkie oddzwonienie
PK Usługa wliczona w pakiet ilościowy (min./szt./kB) dla konta
PL Połączenie Lokalne ze Strefy
PM Połączenie Międzystrefowe ze Strefy
PN Usługa wliczona w pakiet ilościowy (min./szt./kB) dla numeru
PO Podział Opłaty
PP Rozmowa zrealizowana z Przekazaniem Połączenia
PR Połączenie w roamingu
PS Połączenie ze Strefy
PW Połączenie Wewnętrzne w ramach Systemu Plus
PZ Usługa wliczona w pakiet kwotowy; dodatkowo podano kwotę, 
  o którą zmniejszono pakiet
RA Próba połączenia
RD Transmisja danych w roamingu
RF Transmisja faksów
RG Transmisja GPRS w roamingu
RH Szybka transmisja danych HSCSD
RI Połączenie z Internetem lub WAP w roamingu
RO Roaming otrzymany
RP Połączenia przychodzące 
  (w sieciach, w których rozmowy przychodzące są płatne)
RR SMS odebrany w roamingu
RS SMS wykonany w roamingu
RT Rozmawiaj taniej
RV Wideorozmowa w technologii UMTS
RW Połączenia wykonane w roamingu
SL Strefa Lokalna
SM Strefa Międzymiastowa
SP Połączenie w ramach Systemu Plus
ST Połączenie międzynarodowe na numer stacjonarny
SU Połączenie w Superstrefie
SW Połączenie Swojaki
TD Transmisja danych
TK Telekonferencja
VP Video Plus
WK Rozmowy wewnątrz konta
WM Wiadomość multimedialna
WN Wybrany numer lub kierunek
WP WAP — Treści i serwisy płatne
ZO Rozmowa odebrana z zagranicy
VG Połączenia w grupie VPBX