Instalacja certyfikatu osobistego

1. Klikamy dwukrotnie na ikonie certyfikatu. Powinno to spowodować automatyczne uruchomienie kreatora importu certyfikatów.
Jeżeli instalacja nie będzie chciała uruchomić się automatycznie można uruchomić import certyfikatów ręcznie np. poprzez przeglądarkę internetowa Internet Explorer. Uruchamiamy Internet Explorer wybieramy z menu u góry "Narzędzia" następnie "opcje internetowe", wybieramy zakładkę "zawartość" w niej przycisk "certyfikaty", w nowym oknie wybieramy "Importuj".

na ekranie powitalnym kreatora importu certyfikatów klikamy przycisk Dalej

 

2. W kolejnym oknie należy sprawdzić czy pole "Nazwa pliku" wskazuje ścieżkę do pliku z naszym certyfikatem osobistym
klikamy przycisk Dalej

 

3. W kolejnym kroku należy wprowadzić hasło które otrzymaliśmy wraz z certyfikatem.
aby mieć w przyszłości możliwość odtworzenia hasła do certyfikatu, można zaznaczyć opcję "Oznacz ten klucz jako eksportowalny".

 

4. W kolejnym oknie system zapyta się o magazyn w którym przechowywany ma być nasz certyfikat. Można zostawić opcję "Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów" lub ręcznie ustawić magazyn certyfikatów na "Osobisty" 

 

5. powinien pojawić się komunikat o pomyślnym imporcie certyfikatu