Zakład Systemów Informatycznych

Zadania zakładu

Zakład dzieli się na dwa zespoły, których zakres działania i prac wyszczególniony jest poniżej.

Zespół programistów:

  • Utrzymanie i rozwój Centralnej Bazy Danych Osobowych pracowników PŁ oraz systemu Kadrowo-Płacowego PŁ.
  • Utrzymanie i eksploatacja systemu Finansowo-Księgowego (F/K).
  • Obsługa systemów informatycznych wspomagających proces dydaktyczny Uczelni: Systemu Informacji Dydaktyki SID (moduły: DZIEKANAT, FINANSOWY, OSIEDLE).
  • Utrzymanie i rozwój usługowego portalu dostępowego do danych SID dla studentów i nauczycieli (WEBDZIEKANAT i MASTER).
  • Okresowy, szczegółowy zakres zadań opisanych w pkt. 3 i 4 i budżet na ich wykonanie ustalany jest odrębnie w uzgodnieniu z kierownictwem Uczelni i Wydziałów.
  • Utrzymywanie i rozwój jednolitego systemu dostępu do centralnych serwisów i aplikacji eksploatowanych przez inne jednostki Uczelni.

 

Grupa Utrzymania i Rozwoju Usług:

Świadczymy następujące usługi: