Zespół programistów

Jesteśmy zespołem doświadczonych programistów. Szczycimy się współpracą z naszą Alma Mater od 2002 roku. Wspieramy Uczelnię budując dedykowane rozwiązania w dwóch, kluczowych dla Niej, obszarach działalności – dydaktyce i administracji.

Wierzymy, że IT to dużo więcej, niż technologia. Organizujemy się w oparciu o sprawdzone metody działania znane pod nazwą SCRUM. Jesteśmy przekonani, że nikt z nas nie wie tyle, ile my wszyscy razem, a podstawą sukcesu jest ciągły rozwój oraz twórcza wymiana myśli i doświadczeń.

Śledzimy aktualne trendy rozwoju technologii w IT, aby dostarczać produkty wygodne w użyciu, bezpieczne i niezawodne. Kreujemy w zespole inspirującą atmosferę sprzyjającą twórczej intensywnej pracy w wymagającym środowisku akademickim. Pragniemy się dynamicznie rozwijać i pokonywać nowe wyzwania z pasją i zaangażowaniem.

 

Zbudowaliśmy i rozwijamy następujące systemy i aplikacje:
 

I. ZSID - Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki

 

  1. SID Dziekanat
  2. SID Finanse
  1. SID Osiedle
  2. SID Rekrutacja
  3. SID Archiwum
  4. moduły zewnętrzne w ZTN

 

II. Aplikacje Webowe 

  1.   WebDziekanat​​
  2. Umowy

 

III. DODARP - Kadry-płace