Zdalny dostęp do stacji roboczych

Opis usługi

Usługa zdalnego dostępu realizowana jest przy wykorzystaniu oprogramowania SimpleHelp, które umożliwia nawiązanie połączenia ze zdalnym komputerem za pośrednictwem dedykowanego serwera pośredniczącego. W odróżnieniu do powszechnie wykorzystywanego programu TeamViewer całość transmisji danych odbywa się za pośrednictwem serwera zainstalowanego i utrzymywanego przez Uczelniane Centrum Informatyczne.  Z uwagi na posiadaną niewielką ilość 5 licencji dostęp do usługi możliwy jest obecnie tylko dla pracowników Uczelnianego Centrum Informatycznego.

Jak zacząć

Aby uzyskać dostęp do usługi dostępu zdalnego należy e-mailem przesłać
prośbę o dopisanie posiadanego konta na serwerze Ldap do listy autoryzowanych kont na serwerze oprogramowania SimpleHelp. Warunkiem uzyskania dostępu jest posiadanie konta na uczelnianym serwerze Ldap.

Korzyści i zalety

Korzystając z usługi dostępu zdalnego realizowanej przy wykorzystaniu serwera utrzymywanego przez Uczelniane Centrum Informatyczne ograniczamy możliwość uzyskania dostępu do danych użytkownika przez niepowołane osoby na skutek podsłuchania lub ingerencji w transmisję danych. Cała komunikacja pomiędzy komputerem nawiązującym połączenie, serwerem oraz komputerem docelowym jest szyfrowana. Obecnie posiadana licencja umożliwia nawiązanie 5 jednoczesnych połączeń co umożliwia naprzemienne użytkowanie oprogramowania przez szerszą grupę użytkowników. W przypadku powtarzających się sytuacji wysycenia ilości użytych licencji istnieje możliwość rozszerzenia licencji.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Usługa obecnie dostępna jest tylko dla pracowników Uczelnianego Centrum Informatycznego. Istnieje możliwość rozszerzenia licencji i skorzystanie z działającego serwera Uczelnianego Centrum Informatycznego przez inne jednostki uczelniane. W tym celu jednostka musi zakupić we własnym zakresie dodatkowe licencje a następnie przekazać je do UCI  celem rozszerzenia puli licencji. Przy takim podejściu wszystkie podłączone jednostki mogą wspólnie wykorzystywać dostępne licencje bez konieczności instalacji i utrzymywania własnych serwerów. Oprogramowanie obsługuje systemy operacyjne Windows, Mac oraz Linux. Po otrzymaniu prośby o dopisanie konta administrator przydziela użytkownikowi indywidualną grupę o nazwie imie.nazwisko, do której użytkownik będzie miał możliwość dodawania komputerów klienckich. Istnieje także możliwość tworzenia wspólnych grup np. dla wybranej jednostki.

Kto korzysta

Obecnie z usługi dostępu zdalnego korzysta naprzemiennie około 10 użytkowników. Do tej pory nie zdarzała się sytuacja uniemożliwiająca nawiązanie połączenia zdalnego w skutek braku wolnych licencji.

Stan obecny

Obecnie usługa działa stabilnie. Grono podłączonych użytkowników stale się powiększa.
Docelowo planujemy podłączenie pozostałych jednostek uczelni. Możliwość rozszerzenia posiadanej licencji umożliwia obniżenie kosztów zakupu w stosunku do zakupów, które jednostki dokonałyby kupując indywidualnie niezależne licencje.

Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: bok@p.lodz.pl