Klaster obliczeniowy - Matlab

Dla użytkowników klastra obliczeniowego dostępny jest program Matlab R2012a.

W skład tego oprogramowania wchodzę następujące  elementy:

 • MATLAB                                                    Version 7.14      
 • Simulink                                                     Version 7.9       
 • Control System Toolbox                             Version 9.3       
 • Curve Fitting Toolbox                                 Version 3.2.1     
 • Fuzzy Logic Toolbox                                  Version 2.2.15    
 • Global Optimization Toolbox                      Version 3.2.1     
 • Image Processing Toolbox                         Version 8.0      
 • MATLAB Compiler                                      Version 4.17     
 • Neural Network Toolbox                             Version 7.0.3    
 • Optimization Toolbox                                  Version 6.2       
 • Signal Processing Toolbox                         Version 6.17    
 • Symbolic Math Toolbox                               Version 5.8       
 • System Identification Toolbox                     Version 8.0