Gamess

Gamess (General Atomic and Molecular Electronic Structure System) to oprogramowanie wykorzystywane  do obliczeń chemicznych, główne chemiczno-kwantowych.

 

Obecnie na zasobwach klastra dostępny jest Gamess 2016_R1.

Kontener do uruchamiania zadań (gmsr):

#!/bin/bash
cTIME=`date +"%Y%m%d%H%M%S"`
f=gamess.$1.$cTIME
echo "#!/bin/bash" > $f
echo "#$ -S /bin/bash" >> $f
echo "#$ -cwd" >> $f
echo "#$ -M imie.nazwisko@p.lodz.pl" >> $f
echo "#$ -m e" >> $f
echo "#$ -V" >> $f
echo "#$ -q short" >> $f
echo "module load gamess_2016.R1" >> $f
echo "/opt/gamess_2016_R1/rungms $1 >& $1.log" >> $f
qsub -S /bin/bash $f

Po zapisaniu kontenera do pliku gmsr należy nadać uprawnienia:  chmod + x gmsr

uruchaminaie obliczeń:

./gmsr plik_wejściowy.inp