Warunki techniczne świadczenia usługi

Strona internetowa usługi:

http://uci.p.lodz.pl/uslugi/komunikator

Zgłaszanie incydentów i wniosków:

Biuro Obsługi Klienta UCI PŁ

  • e-mail: bok@p.lodz.pl

  • telefon: 28-99 (spoza PŁ: 42 6312899),
    dostępny w dni robocze w godz. 8:00-16:00

Zalecane programy klienckie:

  • Pidgin (MS Windows)

  • Adium (Mac OS X)

Dopuszczalne rozszerzenia przesyłanych plików:

Bez ograniczeń

Maksymalny rozmiar przesyłanych plików:

2 GB gwarantowane dla zalecanych programów klienckich

Połączenie zabezpieczone SSL:

tak

Port 5222
Wyszukiwanie użytkowników szukaj.p.lodz.pl
Protokół XMPP
Przerwy w funkcjonowaniu usługi
  • brak z góry zaplanowanych regularnych wyłączeń
  • niezaplanowane z góry wyłączenia serwisowe będą ogłaszane z 3-dniowym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną