VEMA - Finanse i Księgowość

Opis usługi

„Finanse i Księgowość” to moduł systemu Vema, udostępniający zestawienia danych finansowych, księgowanych w kwesturze Politechniki Łódzkiej. Dla użytkowników z poszczególnych jednostek moduł jest dostępny po zalogowaniu do systemu Vema pod adresem https://vema.p.lodz.pl i wybraniu modułu „Finanse i Księgowość”. Logowanie odbywa się przy pomocy tych samych danych, co logowanie do systemu pocztowego.

 

Uwaga: wybór tego modułu jest dostępny tylko dla użytkowników, którzy uzyskali – na wniosek kierownika jednostki – uprawnienia wglądu w dane finansowe jednostki.

Jak zacząć

Przydzielenie uprawnień do modułu „Finanse i Księgowość” dokonywane jest na wniosek kierownika jednostki. W celu uzyskania uprawnień należy wypełnić formularz, który – po kliknięciu „Wygeneruj wniosek” – wysłany zostanie na wskazany we wniosku adres kierownika jednostki. Po wydrukowaniu, opieczętowaniu i podpisaniu przez kierownika, wniosek należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta UCI mieszczącego się przy ul. Wólczańskiej 175, budynek A5, I piętro, tel. 28-99. W dobie COVID-19 akceptujemy przesłany mailem skan formularza, jednak oryginał należy przesłać  do nas pocztą wewnętrzną.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

  • dostęp do usługi następuje z adresu https://vema.p.lodz.pl, po wybraniu modułu „Finanse i Księgowość”,
  • uprawnienia pozostają ważne do momentu rozwiązania umowy o pracę lub ich cofnięcia przez kierownika jednostki,
  • wystąpienie z wnioskiem o uprawnienia dla kolejnego pracownika z tej samej jednostki nie zmienia uprawnień przyznanych wcześniej innym pracownikom,
  • punktem kontaktu we wszelkich sprawach związanych z działaniem usługi jest Biuro Obsługi Klienta UCI.