Usługa Powszechnej Archiwizacji projektu PLATON

ZałącznikWielkość
PDF icon Prezentacja_czesc_praktyczna.pdf8.3 MB
Usługa w skrócie:
Usługa powszechnej archiwizacji udostępnia funkcjonalność zdalnej archiwizacji i kopii zapasowych danych jako usługę dodaną do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER.
Adresaci usługi:
Usługa skierowana jest do środowiska akademickiego, w tym do:
 • uczelni wyższych,
 • jednostek badawczo-rozwojowych,
 • szpitali klinicznych,
 • innych jednostek.
Główne cechy usługi:
Usługa zapewnia wiarygodne i bezpieczne przechowywanie danych oraz wygodny i powszechny dostęp:
 • wygoda i łatwość użycia: dostęp do danych poprzez protokoły SFTP, WebDAV i GridFTP oraz logiczny system plików;
 • trwałość danych - automatyczna replikacji danych oraz wykorzystanie zaawansowanych systemów przechowywania: macierze dyskowe, serwery plików oraz biblioteki taśmowe;
 • bezpieczeństwo - izolacja danych różnych użytkowników, kontrola dostępu oraz szyfrowanie danych podczas transmisji.
 • niezawodność i dostępność: wiele węzłów dostępowych i przechowywania danych rozmieszczonych w 10 miastach Polski;
Kto może korzystać z usługi?

Usługa skierowana jest do środowiska akademickiego tzn. do jednostek prowadzącyuh działalność naukową lub edukacyjną, w świetle przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o zasadach finansowania nauki (dz. U. Z 2010 r. Nr 96, poz. 615). Są to m.in.:

 • publiczne uczelnie wyższe, wydziały lub instytuty uczelni,
 • jednostki naukowe PAN
 • instytuty badawcze,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • niekomercyjne konsorcjum naukowe i projekty naukowe,
 • akademickie biblioteki cyfrowe (np. uczelniana),

W najbliższym czasie planowane jest także rozszerzenie zakresu obsługiwanych przez usługę instytucji m.in. o:

 • biblioteki regionalne lub konsorcja (federacje) bibliotek,
 • jednostki administracji regionalnej (urzędy miast, gmin, władze wojewódzkie itp.),
 • i inne niekomercyjne jednostki państwowe.
Zasady korzystania z usługi:

Zasady korzystania z usługi określa regulamin usługi, będący w tej chwili w opracowaniu.
Z technicznego punktu widzenia użytkownik uzyskuje przestrzeń przechowywania na wirtualnym systemie plików, dostępną poprzez protokoły SFTP, WebDAV, HTTP i GridFTP oraz odpowiednie narzędzia dostępowe, takie jak np. WinSCP, SFTP, przeglądarka internetowa, klient WebDAV (np. Web Folders) lub klient GridFTP.
Usługodawca zapewnia odpowiedni poziom replikacji danych, przy czym replikacja wykonywana jest przeźroczyście dla użytkownika i bez jego udziału. Zapewniane jest utworzenie dwóch repliki danych w różnych geograficznych lokalizacjach zgodnie z określonym trybem (synchroniczny lub asynchroniczny) i w uzgodnionych z użytkownikiem lokalizacjach.

Więcej informacji:

Więcej informacji technicznych znajdzie się na stronach wiki usługi,
pod adresem: Wiki Usługi Powszechnej Archiwizacji

Prezentacje z warsztatów praktycznych usługi, która szczegółowo opisuje sposoób korzystania z wybranych klientów można znaleźć na Wiki usługi oraz tutaj

Zgłoś się do korzystania z usługi!

Aby skorzystać z usługi należy wysłać swoje zgłoszenie pod adres:

platon-u4-req@man.lodz.pl

lub
skorzystać z Formularza Zgłoszenowego wybierając w nim jako jednostkę do której ma trafić zgłoszenie LODMAN