Bezpieczny bezprzewodowy Internet

Założeniem projektu eduroam jest umożliwienie użytkownikom uzyskania połączenia do sieci bezprzewodowej na terenie dowolnej instytucji biorącej udział w projekcie. Użytkownik korzysta przy tym z ustawień uwierzytelniania do sieci ze swojej macierzystej instytucji, a zatem nie wymaga każdorazowej zmiany konfiguracji połączenia.

Transmisja podczas procesu uwierzytelniania jest szyfrowana, i korzysta z metody opartej o certyfikat osobisty użytkownika. Usługa jest dostępna dla pracowników PŁ oraz studentów wszystkich kierunków i lat studiów.

Do podłączenia się do sieci eduroam na komputerze użytkownika należy:

  • zainstalować certyfikat centrum autoryzacji
  • zainstalować certyfikat osobisty (ważny półtora roku w przypadku pracowników i pół roku w przypadku studentów)
  • skonfigurować ustawienia dostępu do sieci - uwierzytelnianie i szyfrowanie (802.1x, WPA)

W optymalnym przypadku użytkownik który ma poprawnie skonfigurowany dostęp do eduroam w swojej instytucji, będzie mógł podłączyć się do sieci w pozostałych instytucjach biorących udział w projekcie bez konieczności zmiany swoich ustawień logowania. Czasami konieczna będzie drobna zmiana parametrów szyfrowania połączenia - więcej szczegółów w dziale "Konfiguracja sieci Eduroam" na stronie http://eduroam.p.lodz.pl.

W latach 2009-2012r. usługa rozwijana jest także w oparciu o projekt Platon (Platforma Obsługi Nauki) - http://www.platon.pionier.net.pl/. Dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Politechnika Łódzka zainstalowała 50 dodatkowych punktów dostępu do sieci bezprzewodowej, co znacząco rozszerzyło zasięg usługi eduroam na uczelni.

 

Wnioski o przyznanie certyfikatu można składać na stronie: http://cert.p.lodz.pl

Pełna lista miejsc w Polsce, w których można korzystać z usługi:
http://www.eduroam.pl/index.php?lang=pl&page=lista
oraz na świecie:
http://www.eduroam.org/

W razie problemów, prosimy o kontakt z administratorem usługi eduroam:

Rafał Szymczak
rafal.szymczak[małpa]p.lodz.pl, tel. +48 42 6383949