Telefonia VoIP

Aktualny stan sieci

Dotychczasowe działania

 1. Zintegrowano system central PŁ, CKPŁ i TP S.A.
 2. Połączenia traktami cyfrowych ISDN 30B+D zapewniającymi wymianę pełnej informacji sygnalizacyjnej.
 3. W wyniku uzyskano:
 • szerszą funkcjonalność i większą niezawodność całości sieci,
 • jednolite wybieranie numerów (numer kierunkowy „1” do analogowych linii PŁ, oraz numer kierunkowy „8” do VoIP/UCI),
 • możliwość przenoszenia stacji abonenckich pomiędzy centralami z zachowaniem dotychczasowego numeru (np. z centrali PŁ do centrali VoIP),
 • możliwość wykonania bezpośrednich łączy do innych operatorów publicznych (np. sieci telefonii komórkowych) i uzyskania korzystnej oferty cenowej.

Na co dzień w środowisku produkcyjnym telefony VoIP używane są w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE), Uczelnianym Centrum Informatycznym oraz Zatoce Sportu.

Centrale telefoniczne VoIP zostały również zintegrowane z usługą  wideokonferencji HD, będącej częścią projektu PLATON. Dostęp możliwy jest poprzez wybranie z telefonu VOIP lub wideotelefonu numeru terminala, mostka lub pokoju wideokonferencyjnego zgodnego z numeracją GDS.

Propozycje rozwoju usługi

 • ujednolicenie sposobu wybierania numerów w skali całej Uczelni,
 • wprowadzenie numeracji 5 cyfrowej,
 • wydanie nowej książki telefonicznej Uczelni, zawierającej dane abonentów obu podsystemów,
 • uregulowanie formalności związanych z eksploatacją testową niektórych elementów systemu,
 • wypracowanie propozycji dalszego rozwoju sieci VoIP w PŁ - można ją rozwijać w oparciu o każdą z central: MD110, HiPath, Asterisk i Call-eX, konieczne jest więc zebranie szczegółowych ofert, oraz analiza techniczno-ekonomiczna.